Titularizare 2022ANUNŢ


Rezultate finale la concursul de ocupare a posturilor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar 2022


Anunt depunere contestatii - titularizare 2022

Rezultatele la concursul de ocupare a posturilor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar - 2022


 

Referitor  la Concursul Naţional pentru ocuparea posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate în învaţământul preuniversitar, sesiunea 2022 – 13 iulie 2022

Centrul de concurs nr. 3 – Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi

          Proba scrisa va incepe la ora 9.00 şi are o durata de 4 ore.

          Intrarea candidaţilor în sali este permisa pâna la ora 8.00. Accesul candidaţilor în Centrul de concurs se face numai pe baza actului de identitate valabil. În cazul schimbarii numelui, candidaţii vor prezenta, alaturi de actul de identitate şi o copie a certificatului de casatorie, divorţ.

          Pentru redactarea lucrarilor se foloseşte cerneala sau pix de culoare albastra. Desenele / graficele se pot realiza şi cu creion negru. Este interzisa utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a caror cerneala se poate şterge.

          Se interzice candidaţilor sa patrunda în sala cu orice fel de materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de concurs, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloace electronice, de calcul ori de comunicare.Liste candidati titularizare [PDF]