SIMPOZION INTERNAŢIONAL

CU TEMA - „VIITOR SIGUR - SECURITATEA SI SANATATEA  MEA

 

Data şi locul de desfăşurare: 28 mai 2009, Iaşi, Biblioteca ,,Mihai Eminescu”

Program de desfasurare:

                        - Ora   9.30 - Primirea participantilor.

                        - Ora 10.00 - Deschiderea simpozionului

                        - Ora 10.30 - Prezentarea lucrarilor selectate

                        - Ora 13.30 - Coffee-Break

                        - Ora 14.00 - Inmanarea premiilor si a diplomelor de participare - Concluzii

Grupul ţintă:

            - Cadre didactice din invatamantul preuniversitar, universitar, manageri din sistemul educational.

            - Elevi din ciclul gimnazial si liceal (lucrari individuale sau de grup).

Tematici abordate:

            - Exemple de buna practica in implementarea notiunilor de securitate si sanatate in munca in scoli.

            - Alternative privind metode  de implementare a securitatii si sanatatii in munca in scoli.

            - Orientarea activitatii manageriale in invatamantul preuniversitar pentru asigurarea implementarii securitatii si sanatatii in munca.

            - Proiectarea activitatii didactice in securitate si sanatate in munca.

            - Metode de evaluare a riscurilor in securitate si sanatate in munca aplicabile in scoli.

            - Integrarea, in pregatirea elevilor, a unor resurse procedurale si materiale, adecvate demersului didactic

            - Capacitati si abilitati dobandite de elevi in securitate si sanatate in munca.

 

Regulament de participare

Inscrierea participantilor:

            - Se face odata cu trimiterea fisei de inscriere si a lucrarii propuse, expediate pe adresa de e-mail:

                        simpozioninternationalasachi@yahoo.com

            - Detalii despre inscriere si participare: Navodaru Laurentiu,tel. 0232/275980 sau 0722598380, ora

                        09.00-15.00.

            - Depunerea lucrarilor si a fisei de inscriere: pana pe data de 20 aprilie 2009, ora 15.00.

            - Taxa de participare: 50 RON, cu exceptia elevilor, pentru care nu se percepe taxa. Aceasta taxa  se va depune in contul IBAN: RO46TREZ4065004XXX000348 (se va specifica: pentru simpozion international),  COD FISCAL :4540089, Colegiul Tehnic „Gh.Asachi”. Copia scanata a chitantei pentru confirmarea platii se va trimite impreuna cu lucrarea, intr-un fisier separat.

 

Norme de tehnoredactare

            - Marimea lucrarii: patru pagini, in urmatoarea ordine: titlul lucrarii (Bold 12), autorul (Bold 11), rezumatul in limba romana care va avea max. 300 de cuvinte (Font 11), cuvinte cheie (Font 11), apoi continutul lucrarii (Font 11), bibliografie (nume si prenume autor, titlul lucrarii, locul aparitiei, editura si anul cu Font 11), titlul lucrarii in limba engleza (Bold 12), rezumatul lucrarii in limba engleza (traducerea rezumatului din limba romana cu Font 11),  totul cu Times New Roman, obligatoriu cu diacritice.

            - Pagina: A4; Top - 48 mm, Bottom - 48 mm, Left - 42 mm, Right - 42 mm.

            - Una din finalitatile acestui simpozion international este editarea unei carti cu ISBN, ce va cuprinde materialele  trimise de dumneavoastra, care in prealabil vor primi avizul comisiei de validare.

            - Fiecare lucrare selectata se va regasi in cartea editata, autorul acesteia primind  un exemplar gratis.

            - Materialele neselectate vor fi returnate autorilor odata cu taxa de participare.

            - In perioada 10-15 mai, comisia de evaluare va selecta 10 lucrari, care se vor califica in finala ce va avea loc in cadrul simpozionului.

            - Cei zece autori de lucrari (vor fi anuntati pana pe data de 17 mai) vor pregati o prezentare a acesteia ce nu va depasi 6 minute.

            - In cazul in care prezentarea este power-point, aceasta va contine max. 10 slide-uri.

            - Cartile si diplomele de participare vor fi inmanate in ziua desfasurarii simpozionului.

 

ORGANIZATORI

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi                                          Inspecţia Muncii 

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi                         Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi

    

 

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII                           MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI IASI                                     INSPECTIA MUNCII

COLEGIUL TEHNIC ,,GHEORGHE ASACHII” IASI                                   INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA IASI

 

 

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE                    UNIVERSITATEA TEHNICA,, GHEORGHE ASACHI’ DIN IASI                

PROTECTIA MUNCII ,,ALEXANDRU DARABONT” BUCURESTI          FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR

PUNCT FOCAL AL AGENTIEI EUROPENE DE SECURITATE                DEPARTAMENTUL  DE   SECURITATE SI SANATATE                                                                                                                           SI SANATATE IN MUNCA  - ROMANIA   

 

 

                                                                                                                                  S.C. IMPEX ROMCATEL SA IASI

 

UNIVERSITATEA TEHNICA ,,GHEORGHE ASACHI”  DIN IASI             S.C. IASISTING SRL IASI

FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

                                                                                                                                  S.C. EUROCONSTRUCT GROUP SRL IASI                                                      

ASOCIAŢIA ECOLOGISTĂ  „ECO GREEN CITY”

 

 

 

 

 

                              SIMPOZION    INTERNATIONAL

 

                                                                                                                      CU TEMA :

 

 

      ,,VIITOR  SIGUR - SIGURANŢA  ŞI  SĂNĂTATEA  MEA”

 

 

                                                                                                                    Editia a I-a

 

28    MAI  2009              

 

 

 

 

 

 
ORGANIZATORI

 

 

 

INSPECŢIA MUNCII

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHII” IAŞI

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI

Director - Ing. ANDA TĂNASĂ

Inspector Sef - Ing. ANDREI GEORGE ALBULESCU

Director adjunct - Ing. LAURENŢIU NĂVODARU

Inspector de muncă - Ing. GABRIELA CĂLDĂRESCU

Director adjunct - Prof. CRISTIAN PRAVAŢ

Inspector de muncă - Ing. GEORGE DANIEL TANASIEVICI

 

 

 

PARTENERI

 

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI IAŞI

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GH. ASACHI” DIN IAŞI

Inspector Scolar General - Prof. SERYL TALPALARU

FACULTATEA DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII

 

Decan - Prof. Univ. Dr. Ing. NECULAI  ŢĂRANU

 

 

 

 

 

 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE  DEZVOLTARE PROTECŢIA MUNCII

UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI

„ALEXANDRU DARABONŢ” - BUCUREŞTI

FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

PUNCTUL FOCAL AL AGENŢIEI EUROPENE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

DEPARTAMENTUL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

ROMÂNIA

 

Director General - Cercetător Ştiinţific Gr. I

Preşedinte - Prof. Univ. Dr. Ing. CONSTANTIN BACIU

Dr. Ing. MIHAI COSTESCU

 

Manager punct focal - Cercetător Ştiinţific Gr. I

 

MIHAELA TRIPCOVICI

 

 

 

 

 

 

 

S.C. EUROCONSTRUCT GROUP SRL IAŞI

S.C. IAŞISTING SRL IAŞI

Director - Ing. COSTICĂ PRICOP

Director General - Ing. VIOREL BLAJUŢ

 

 

 

 

 

 

 

S.C IMPEX ROMCATEL SA IAŞI

 

Director General - Dr. Fizician VIORICA FRUNZĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPONSORI

 

 

S.C. CRIS CRISCO SRL IAŞI

 

Director - Ing. CRISTI CIOANCĂ

 

 

 

 

 

 

   

 

COLEGIUL TEHNIC  „GHEORGHE ASACHI” IAŞI

STR. SARARIEI, NR.189

TEL/FAX-0232275980

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE ELEVI

SIMPOZIONUL INTER NAŢIONAL

 

Cu tema

„VIITOR SIGUR - SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MEA”

 

Date despre participant (elev):

Nume:_______________________________________________________________________________

Prenume:_____________________________________________________________________________

Adresă:_______________________________________________________________________________

 

Localitate:____________________________________________________________________________

Judeţ:____________________________

Telefon__________________________

Adresă de email:

 

Unitatea şcolară:___________________________________________________________________________

Clasa____________________________________________________

 

Date despre lucrare:

Tema lucrării:

                                                                                                                                                                         

 

MODUL DE PARTICIPARE (bifaţi):

                        □ prin trimiterea lucrării

 

NUMĂRUL DE AUTORI PE LUCRARE: _____________

DORESC PUBLICAREA LUCRĂRII (bifaţi):

                        □ da                      □ nu

 

MIJLOACE DE CARE AVEŢI NEVOIE PENTRU PREZENTARE (bifaţi):

                        □ Flip-chart,            calculator,             □ videoproiector,

                        □ CD-player,       □ televizor

 

                                                                                                                          SEMNATURĂ

 

 

COLEGIUL TEHNIC ,, GHEORGHE ASACHI” IASI

STR. SARARIEI, NR.189

TEL/FAX - 0232275980

 

 

FIŞA DE INSCRIERE CADRE DIDACTICE

SIMPOZIONUL  INTERNATIONAL

cu tema

„VIITOR SIGUR - SECURITATEA SI SANATATEA MEA”

 

 

Data: 28 MAI 2009

 

 

NUMELE :  ...........................................................  PRENUMELE : .................................................................

 

SPECIALITATEA :.............................................................................................................................................

 

ADRESA DE DOMICILIU :...............................................................................................................................

 

TELEFON FIX/MOBIL :.....................................................................................................................................

 

E-MAIL :................................................................................................................................................................

 

ŞCOALA :...............................................................................................................................................................

 

LOCALITATEA :...................................................................................................................................................

 

JUDEŢUL :..............................................................................................................................................................

 

TITLUL LUCRARII

...................................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................

 

 

NUMARUL DE AUTORI PE LUCRARE: ...........................................

 

 

DORESC PUBLICAREA LUCRARII (bifaţi)

                        □ da                             □ nu

 

MIJLOACE DE CARE AVEŢI NEVOIE PENTRU PREZENTARE (bifaţi):

                          flip-chart,               □ calculator,                           videoproiector,

                        □ CD-player,              □ televizor

 

 

 

 

 

            

                                                                                                                                        Semnatură               

Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului  |   ISJ Iasi  |   Didactic.ro  |   e-scoala.ro
© Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Iasi