Simpozion naţional cu tema

Eficientizarea educaţiei - metode, mijloace, strategii

Iaşi, 29 mai 2009, ediţia I

 

1.      Argument

Din punct de vedere etimologic educaţie semnifică creştere, cultivare

Pedagogul francez Rene Hubert spunea despre educaţie că reprezintă ansamblul acţiunilor şi influenţelor exercitate voluntar, de către o fiinţă umană asupra altei fiinţe umane.

În contextul societăţii româneşti actuale în care coexistă trei generaţii de profesori –cei care au educat şi înainte şi după 1989, cei care s-au format înainte de 1989 şi fac educaţie acum şi cei care nu au cunoscut perioada dinainte de 1989 - ne întrebăm - pot ele găsi metode, mijloace şi strategii adecvate pentru a eficientiza educaţia?

2.      Grupul ţintă

-          Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, universitar, manageri din sistemul educaţional;

-          Elevi din toate formele de învăţământ.

3.      Condiţii de participare şi tematici abordate

Lucrări originale care să prezinte:

-          experienţe proprii ca profesor şi în egală măsură, dacă este cazul, ca părinte - profesor;

-          tipuri de activităţi care să stimuleze creativitatea elevilor;

-          impactul şi efectul educativ al unor strategii moderne utilizate pentru optimizarea relaţiei profesor – elevi şi pentru dezvoltarea motivaţiei interne a învăţării;

-          dezbateri, chestionare aplicate elevilor, părinţilor care să poată avea o finalitate direct aplicabilă pentru diferite nivele educaţionale: preşcolar, primar, gimnazial, liceal.

4.      Regulament de participare şi norme de tehnoredactare

Înscrierea participanţilor se face odată cu trimiterea fişei de înscriere şi a lucrării propuse, expediate pe adresa de e-mail simpozioneducatieasachi@ymail.com

Data limită a înscrierii: 04 mai 2009, ora 1500

Taxa de participare: 50 RON în contul IBAN: RO46TREZ4065004XXX000348 (se va specifica simpozion educaţie), cod fiscal: 4540089, Colegiul Tehnic „Gh.Asachi” Iaşi. Copia scanată a chitanţei pentru confirmarea plăţii se va trimite împreună cu lucrarea, într-un fişier separat.

Persoane de contact: prof. Mădălina Aruxandei, tel. 0232 /275980 sau 0722666710 şi prof. Clementin Bostan, tel. 0722637302

Lucrările vor avea un număr par de pagini, maximum 4, tehnoredactate cu diacritice, Times New Roman, titlul lucrării (Bold 12), autorul/autorii (Bold 11), iar pentru conţinutul lucrării  (Font 11). Bibliografia se va trece la finalul lucrării: nume şi prenume autor, titlul lucrării, locul apariţiei, editura şi anul cu Font 11. Lucrările cu un număr mai mare de pagini pot fi prezentate într-un rezumat.

Lucrările vor fi analizate de către o  comisie de evaluare şi editate într-o revistă cu ISSN.

Cele mai interesante 10 lucrări vor putea fi prezentate în plen (vor fi  anunţaţi în prealabil autorii acestora),  printr-un poster sau într-o prezentare PowerPoint (6 minute, maximum 10 slide-uri).

Diplomele speciale şi cele de participare vor fi înmânate în ziua desfăşurării simpozionului.

5.      Program de desfăşurare

-         ora 930 primirea participanţilor la Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” Iaşi

-         ora 1000 deschiderea Simpozionului Naţional

-       ora 1030 prezentarea lucrărilor selectate

-         ora 1200 coffe break

-         ora 1300 înmânarea premiilor şi a diplomelor de participare, concluzii

 

ORGANIZATORI

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi

Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” Iaşi


MINISTERUL EDUCŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII                                                    UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IAŞI

FACULTATEA DE  PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI IAŞI                  

 

COLEGIUL TEHNIC „GH ASACHI” IAŞI                                                                          CASA CORPULUI DIDACTIC IAŞI 

 

GRUPUL ŞCOLAR  „CONSTANTIN BRANCUŞI” TG. MUREŞ                             GRUPUL ŞCOLAR  “GEORGE BIBESCU” CRAIOVA                        

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPOZIONUL NAŢIONAL

cu tema

 

Eficientizarea educaţiei - metode, mijloace, strategii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ediţia I

Iaşi, 29 mai 2009

ORGANIZATORI

 

 

COLEGIUL TEHNIC ,,GHEORGHE ASACHI” IASI

Director,   Ing. ANDA TANASA

Director adjunct ,  Ing. NAVODARU LAURENTIU

Director adjunct,  Prof. CRISTIAN PRAVAT

 

 

 

 

PARTENERI

 

 

INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI IASI                                                                   UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IAŞI

FACULTATEA DE  PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

 

Inspector Scolar General,   Prof. SERYL TALPALARU                                                              Decan, Prof. dr. Ion DAFINOIU

 

 

 

GRUPUL ŞCOLAR  “CONSTANTIN BRANCUŞI” TG. MUREŞ                              GRUPUL ŞCOLAR  “GEORGE BIBESCU” CRAIOVA

 

Director,                Ing. ŢIBREA ADRIANA                                                                                    Director,  Prof. PETRE CAUC

 

 

 

 

 


Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului  |   ISJ Iasi  |   Didactic.ro  |   e-scoala.ro
Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Iasi