La première guerre mondiale

Projet de collaboration européen

 

Membrii comisiei pentru programe europene au plǎcerea de a vǎ invita la preselecţia  în vederea participǎrii la un proiect  cu tema -  Primul rǎzboi mondial.

Țǎrile implicate sunt Franţa, Germania şi Romania, astfel cǎ elevii vor avea oportunitatea  de a se implica activ in acţiuni despre primul rǎzboi mondial, atât în ţarǎ cât şi în ţǎrile partenere.

Criterii  de selectie elevi

1.      Redactarea unui eseu in limba  francezǎ , limba românǎ de maxim 100 de cuvinte, despre bǎtǎlii celebre din primul rǎzboi mondial

2.      Prezentarea oralǎ a eseului in faţa comisiei

3.      Deţinerea unor abilitǎţi artistice- desen, fotografie

4.      Participarea în anii trecuţi la concursul A.D.Xenopol, precum şi cunoaterea limbii engleze sunt un  un avantaj de departajare

 

Membrii comisiei  de preselecţie sunt.

Prof. Alina Ignat

Prof. Andreea Nastase

Prof. Carmen Avram

Prof. Irina Branza

Candidaturile  pot fi trimise fie pe e-mail, la una din adresele urmǎtoare – nandreea1982@yahoo.fr

alinaignat59@yahoo.com  , fie personal la prof. Alina Ignat si prof. Andreea Nǎstase, pânǎ luni 26.10, 2015, orele 14