CONFERINŢA REGIONALĂ
"Promovarea securităţii şi sănătăţii în muncă pentru elevii din învăţământul preuniversitar din Regiunea Nord-Est”.

Formular inregistrare conferinta - download
Elaborare CDL si materiale de invatare pentru siguranta si sanatatea elevilor 

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritara 2 „Corelarea învatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”

Domeniul major de interventie 2.1 “Tranzitia de la scoala la viata activa”

Contract numar: POSDRU/22/2.1/G/33487

Obiectivul general al proiectului

Promovarea implementarii si respectarii normelor de SSM în rândul institutiilor de învatamânt preuniversitar din judetul Iasi.

Obiective specifice

- Elaborarea CDL si a materialelor de învatare în domeniul SSM, pentru clasele IX - X de la scolile partenere în proiect.
- Promovarea, prin intermediul a patru centre de informare, a necesitatii implementarii si respectarii normelor de SSM, în institutiile de învatamânt preuniversitar din judetul Iasi.
- Diseminarea, în cadrul unei conferinte regionale, a rezultatelor activitatii de promovare a respectarii normelor de sanatate si securitate în munca la nivel judetean.

Contextul implementarii proiectului

- "Strategia comunitara 2007-2012 privind SSM" urmareste reducerea cu 25% a accidentelor survenite la locul de munca în UE, pâna în 2012;
- La nivel european si national este necesara integrarea normelor de SSM în programele de educatie si de formare profesionala;
- Se impune promovarea unei culturi de prevenire a riscurilor la toate nivelurile ciclului educativ, în special în învatamântul preuniversitar cu profil tehnic.

Necesitatea implementarii proiectului

- Statisticile europene arata ca incidenta accidentelor de munca este mai mare cu 50% la grupa de vârsta 18 – 24 de ani decât la celelalte grupe de vârsta;
- La ora actuala, în învatamântul preuniversitar din România nu exista înca un sistem coerent, eficient si actualizat de informare si promovare a SSM;
Elevii sunt expusi riscului îmbolnavirii profesionale, în toate spatiile în care se desfasoara activitatea didactica, dar cu precadere în timpul efectuarii stagiilor de practica.

Principalele activitati

1. Elaborarea Curriculum-ului în dezvoltare locala în domeniul Securitate si Sanatate în Munca, pentru clasele a IX-a si a X-a de la scolile partenere în proiect.
2. Elaborarea materialelor de învatare în sprijinul implementarii CDL în domeniul SSM, pentru clasele a IX-a si a X-a de la scolile partenere în proiect.
3. Crearea centrelor de informare în cadrul institutiei solicitante si a trei institutii partenere în scopul promovarii CDL si a materialelor de învatare elaborate.
4. Promovarea CDL si a materialelor de învatare, în cadrul unor întâlniri organizate la cele 4 centre de informare, cu participarea reprezentantilor liceelor din judetul Iasi.
5. Activitati de informare si constientizare a elevilor cu privire la importanta respectarii normelor de SSM la locul de munca.
6. Organizarea conferintei regionale "Promovarea sanatatii si sigurantei în munca pentru elevii din învatamântul preuniversitar din Regiunea Nord-Est”.

Grupul tinta al proiectului

- 1320 elevi de la cele trei institutii de învatamânt partenere în proiect;
- 198 cadre didactice, reprezentante a 99 de institutii de învatamânt preuniversitar din judetul Iasi;
- 150 cadre didactice din regiunea Nord-Est, participante la conferinta regionala organizata la finalul perioadei de implementare a proiectului.


A aparut numarul 1 al newsletter-ului Proiectului "Elaborare CDL si materiale de invatare pentru siguranta si sanatatea elevilor",
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritara 2 - Corelarea învatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii
Domeniul major de interventie 2.1 - "Tranzitia de la scoala la viata activa"

Pentru vizualizare, va rugam sa accesati link-ul http://sfc-net.ro/software/clienti/asachi/ecdl/index.html2. Intalnire in cadrul proiectului in care au fost prezentate CDL-urile pentru SSM la clasele a IX-a si a X-a, fiind prezenti membrii catedrelor tehnice de la cele 3 scoli implicate si reprezentantii ISJ Iasi si ITM Iasi. - 2.02.2010Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului  |   ISJ Iasi  |   Didactic.ro  |   e-scoala.ro
© Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Iasi